Stichting Ecopop is initiatiefnemer van het Nationaal Consortium Evenementen, beurzen en congressen, Talenten voor duurzaamheid in denken en doen

Verduurzamen van de evenementenindustrie inspireert, motiveert en innoveert!

Een nationaal consortium van betrokken spelers uit de industrie van beurzen, evenementen en congressen is van belang om de verduurzaming van deze sector tot stand te brengen. Aangesloten partijen bij het consortium, laten professionals uit het vakgebied zien dat duurzaam ondernemen doorwerkt op bezoekers van evenementen.
Doel
Partijen stellen zich tot doel te komen tot een continu proces van verduurzaming van de productie van beurzen, evenementen en congressen in Nederland. Daarbij wordt gewerkt aan drie van de elementen van duurzame ontwikkeling, namelijk: welzijn en sociale ontwikkeling (people), beheer en behoud van natuur en milieu (planet), en het maken van winst (profit).

Het consortium zet zich in om, over de gehele evenementenindustrie, bovenwettelijke prestaties te stimuleren en te realiseren. Deze prestaties richten zich in ieder geval, maar niet uitsluitend op de volgende deelterreinen:

Kennis en educatie, gericht op verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt;

Het delen van deze kennis en praktijk met lokale overheden

  • Veiligheid
  • Energie en mobiliteit
  • Voedsel en drank
  • Watergebruik en afvalwaterproductie en -verwerking
  • Grondstoffen en afval
  • (Sociale) Innovaties
  • Geluid